ระบบลำเลียงแบบ ยกข้ามศีรษะ

Next-generation, high precision production system meeting the needs of today’s manufacturing environment.

Motrain System01สายการผลิตได้พัฒนาจากระบบอุตวาหกรรมขนาดใหญ่ไปถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กหลากหลายผลิตภัณฑ์ ระบบ Mortrain System ของ NKC เป็นตัวเลือกที่สามารถตอบสนองเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความแม่นยำ กับค่าความถูกต้องการหยุดอยู่ที่ +/-0.1 mm. ความเร็วตัวแปรสามารถที่จะเกิน 360 m/min. และโปรแกรมยืดหยุ่นของระบบ Motrain จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสายการผลิตใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

Overhead Motrain System

Motrain System02This lightweight system enhances conveyor function by reducing production time, reducing carrier quantities and maximizing plant space.

System design specifications:
 • ความเร็วสูงสุดมากกว่า 360m/min
  ช่วง Speed: 1:50
  ความเร็วของอัตราเร่ง: 1.08 G
 • รูปแบบระบบจะง่ายและขนาดเล็กต้องการเครื่องสนับสนุนความสะดวกน้อย
 • อุปกรณ์มีความเชื่อถือ และพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในกระบวนการผลิต

 

Floor Motrain System

Motrain System03This floor type Motrain system is designed to be simple and efficient.

System design specifications:
 • ความเร็วสูงสุดมากกว่า 360m/min
  ช่วง Speed: 1:50
  ความเร็วของอัตราเร่ง: 1.08 G
 • ออกแบบง่ายไม่วุ่นวาย ซึ่งจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสูงสุด
 • ความยืดหยุ่นของระบบซึ่งจะเป็นส่วนขยายใช้ร่วมกับ Track Switch, Turn Table และส่วนของ Lifter