ระบบยกสินค้า

Promoting efficiency of production line with effective space utilization.

Peripheral-Equipment

ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา Lifter ของ NKC ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองแนวคิดของสายการผลิตแบบสามมิติ ความสามารถของการช่วยขนย้ายจะทำให้การทำงานในพื้นที่โรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น