ชื่อบริษัท

บริษัท ไทย นาคานิชิ จำกัด


จดทะเบียนเมื่อ

29 เมษายน 2531

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ที่ตั้งบริษัท

33/81-82 ชั้น16 อาคารวอลล์ตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ระบบลำเลียง, ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

บัญชีฝากธนาคาร

Mitsui Sumitomo Bank
Bangkok Bank
Mizuho Corporate Bank, Ltd.